lmgp2015utsint
Giáo xứ Phù Bình: Thánh lễ tạ ơn thành lập Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Giáo xứ Phù Bình: Thánh lễ tạ ơn thành lập Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa

Chiều ngày 17/02/2017, giáo xứ Phù Bình đã long trọng cử hành thánh lễ tạ ơn nhân ngày Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa của giáo xứ được thành lập. Ngay từ đầu giờ chiều, Ban điều hành Hội Lòng Thương Xót Chúa của giáo phận cũng như các cộng đoàn của giáo...