Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Tân Đạo

Tuần Chầu lượt tại giáo xứ Tân Đạo

Tân Đạo, một giáo xứ thuộc giáo hạt Ba Làng, nằm trên địa bàn 2 huyện miền núi Như Thanh và Nông Cống của tỉnh Thanh hóa. Tổng số giáo dân của Tân Đạo là 1576 người tập trung trong 3 giáo họ: Tân Đạo, Yên Trung, Yên Sơn và cộng đoàn Chuối ở thị trấn Nông Cống với 91 giáo dân. Giáo xứ Tân Đạo...

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...