lmgp2015utsint
Giáo phận Thanh Hóa: Mừng đại lễ thánh Giuse quan thầy giáo phận - Truyền chức Phó Tế

Giáo phận Thanh Hóa: Mừng đại lễ thánh Giuse quan thầy giáo phận - Truyền chức Phó Tế

Vào lúc 9h00, thứ Bảyngày 18/03/2017, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh –giám quản giáo phận Thanh Hóa đã long trọng cử hành thánh lễ Mừng Quan Thầy giáo phận và truyền chức phó tế cho 13 thầy Đại Chủng Sinh thuộc khóa XI Đại Chủng Viện Vinh Thanh. 13 thầy được truyền chức hôm nay gồm: