Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
Chú giải và gợi ý suy niệm Chúa nhật XXV thường niên A: Tự do và lòng nhân lành của Thiên Chúa

Chú giải và gợi ý suy niệm Chúa nhật XXV thường niên A: Tự do và lòng nhân lành của Thiên Chúa

Bản văn có thể chia thành bốn phần: 1) Ông chủ vườn nho thuê thợ suốt ngày (20,1-7); 2) Cách trả lương (20,8-12); 3) Ông chủ giải thích (20,13-15); 4) Kết luận (20,16a). Chú giải và gợi ý suy niệm Chúa nhật XXV thường niên A: TỰ DO VÀ LÒNG NHÂN LÀNH CỦA THIÊN CHÚA  Lm FX Vũ Phan Long, ofm

Ý cầu nguyện tháng 9 / 2014
  • Ý chung

  • Cầu cho những người thiểu năng trí khôn nhận được tình thương yêu và sự trợ giúp cần thiết để sống cho xứng đáng.

  • Ý truyền giáo

  • Cầu cho các Kitô hữu, được Lời Chúa thôi thúc, biết phục vụ những người nghèo khổ.

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...